By continuing your navigation on this website, you accept the use of cookies for statistical purposes.

Privacyverklaring

DORST Records is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DORST Records verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactinformatie zoals jouw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en vergelijkbare contactgegevens

Financiële gegevens zoals kredietkaartgegevens, bankrekeninggegevens

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Statistische informatie zoals internetbrowser, apparaat type en geschatte locatie (op basis van het IP-adres)

Verwerkingsdoeleinden

DORST Records verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en diensten bij je af te leveren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Verzenden van onze nieuwsbrief

Het verbeteren van de website en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

DORST Records verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

DORST Records verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bpost

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen.

Geautomatiseerde besluitvorming

DORST Records neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DORST Records bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om aan wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Gebruik van cookies

DORST Records gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde functies niet zal kunnen gebruiken.

Gebruikte cookies:

Cookie: Sessie

Namen: sid

Functie: Sessie cookie die onder andere toelaat producten toe te voegen en bestellingen te plaatsen.

Geldigheid: permanente cookie met een geldigheid van maximaal 1 jaar

Cookie: Statistieken

Namen: cid

Functie: Analytische cookie die toelaat om op geanonimiseerde wijze inzicht in websitebezoek te verkrijgen en de website te verbeteren.

Geldigheid: permanente cookie met een geldigheid van maximaal 1 jaar

Cookie: Veiligheid

Namen: csrftoken

Functie: Veiligheid cookie die helpt om misbruik van jouw gegevens te voorkomen.

Geldigheid: levensduur browsersessie

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Cookie: Google Analytics

Namen: _ga, _gid, _gat en _umtz, _umta en gaClientId

Functie: Analytische cookie door Google die toelaat om op geanonimiseerde wijze inzicht in websitebezoek te verkrijgen en de website te verbeteren.

Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DORST Records neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dorst.records@gmail.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt je gevraagd om:

zelf de instellingen van je klantenaccount aan te passen

en/of een e-mail te verzenden naar dorst.records@gmail.com

Je beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wijzigingen

DORST Records behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan op de hoogte.

Contactgegevens

DORST Records

Steenberg 2

3460 Bekkevoort

+32473626648

dorst.records@gmail.com

www.dorstrecords.be