By continuing your navigation on this website, you accept the use of cookies for statistical purposes.

Terms and conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden


Versie 1 januari 2022

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (‘je’, ‘jij’) en de Verkoper (‘DORST Records’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard je dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Identiteit van de verkoper:

DORST Records

Steenberg 2

3460 Bekkevoort

België

BTW: BE 0778.810.624

E-mail: dorst.records@gmail.com

Telefoon: +32473626648


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van DORST Records, een multimedia-zaak met maatschappelijke zetel te Bekkevoort (België), BTW BE 0778.810.624, biedt haar klanten de mogelijkheid om de geluidsdrager vinyl (alle formaten) online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij DORST Records plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van DORST Records houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Ze zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat wij de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. DORST Records is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld formaten, kleur, beschikbaarheid, geluidsdragers, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 11).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. DORST Records kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen/bestellen

Je kan artikelen uit onze webshop bestellen die je vooraf betaalt. Je bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een adres dat jij opgeeft in België of in de Europese Unie. Omdat je de artikelen hebt gekocht vooraleer je ze kon bekijken, is dit een verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht (zie artikel 7). Als een artikel niet beantwoordt aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijze:

  • via bankkaart (Maestro, Bancontact/Mister Cash en iDEAL).
  • via Paypal

Als je kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na de bevestiging van betaling van je rekening gedebiteerd.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail van ons ontvangt.

De artikelen worden bij de klant geleverd op het door hem opgegeven adres dat ook in de bevestigingsmail opgegeven staat.

DORST Records is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DORST Records te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Levering

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. 

De klant kan kiezen tussen levering via de post (Bpost). 

De leveringsdata die wij opgeven zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, contacteren wij de klant zo vlug mogelijk om een nieuwe leverdatum voor te stellen of storten we het geld voor de levering aan de klant terug.

De klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, onmiddellijk melden aan DORST Records.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan DORST Records mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de DORST Records klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan DORST Records, Steenberg 2, 3460 Bekkevoort.

Het herroepingsrecht geldt niet voor vinyl indien de verzegeling is verbroken of indien de plastic verpakking gescheurd of verwijderd is. 

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DORST Records zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen. 

Artikel 8: Garantie

DORST Records garandeert dat de geleverde artikelen beantwoorden aan de overeenkomst.

Indien het geleverde artikel niet voldoet aan de garantie, zal DORST Records, na vermelding hiervan, het artikel binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Voor al onze artikelen geldt een garantie van minimaal 2 jaar.

Artikel 9: Privacy 

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met onze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DORST Records om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 11: DORST Records Klantendienst 

De DORST Records klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32473626648, via e-mail op dorst.records@gmail.com of per post op het volgende adres: Steenberg 2, 3460 Bekkevoort.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DORST Records. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

DORST Records kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 

Algemene verkoopsvoorwaarden


webshop DORST Records

Versie 1 januari 2022

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (‘je’, ‘jij’) en de Verkoper (‘DORST Records’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard je dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Identiteit van de verkoper:

DORST Records

Steenberg 2

3460 Bekkevoort

België

BTW: BE 0778.810.624

E-mail: dorst.records@gmail.com

Telefoon: +32473626648


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van DORST Records, een multimedia-zaak met maatschappelijke zetel te Bekkevoort (België), BTW BE 0778.810.624, biedt haar klanten de mogelijkheid om de geluidsdrager vinyl (alle formaten) online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij DORST Records plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van DORST Records houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Ze zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat wij de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. DORST Records is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld formaten, kleur, beschikbaarheid, geluidsdragers, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 11).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. DORST Records kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen/bestellen

Je kan artikelen uit onze webshop bestellen die je vooraf betaalt. Je bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een adres dat jij opgeeft in België of in de Europese Unie. Omdat je de artikelen hebt gekocht vooraleer je ze kon bekijken, is dit een verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht (zie artikel 7). Als een artikel niet beantwoordt aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijze:

  • via bankkaart (Maestro, Bancontact/Mister Cash en iDEAL).
  • via Paypal

Als je kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na de bevestiging van betaling van je rekening gedebiteerd.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail van ons ontvangt.

De artikelen worden bij de klant geleverd op het door hem opgegeven adres dat ook in de bevestigingsmail opgegeven staat.

DORST Records is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DORST Records te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Levering

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. 

De klant kan kiezen tussen levering via de post (Bpost). 

De leveringsdata die wij opgeven zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, contacteren wij de klant zo vlug mogelijk om een nieuwe leverdatum voor te stellen of storten we het geld voor de levering aan de klant terug.

De klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, onmiddellijk melden aan DORST Records.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan DORST Records mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de DORST Records klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan DORST Records, Steenberg 2, 3460 Bekkevoort.

Het herroepingsrecht geldt niet voor vinyl indien de verzegeling is verbroken of indien de plastic verpakking gescheurd of verwijderd is. 

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DORST Records zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen. 

Artikel 8: Garantie

DORST Records garandeert dat de geleverde artikelen beantwoorden aan de overeenkomst.

Indien het geleverde artikel niet voldoet aan de garantie, zal DORST Records, na vermelding hiervan, het artikel binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Voor al onze artikelen geldt een garantie van minimaal 2 jaar.

Artikel 9: Privacy 

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met onze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DORST Records om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 11: DORST Records Klantendienst 

De DORST Records klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32473626648, via e-mail op dorst.records@gmail.com of per post op het volgende adres: Steenberg 2, 3460 Bekkevoort.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DORST Records. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

DORST Records kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.